EKA BASKET M60 (GR)  Home kit: Shirts WHITE
Shorts WHITE
Away kit: Shirts BLUE
Shorts BLUE